Omvang Organisatie
pixel pixel Omvang Organisatie   pixel pixel pixel
 

Omvang Organisatie

Het ledental van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is wederom hoger dan ooit. Na het tiende achtereenvolgende seizoen van groei staat eind 2012/'13 de teller op 1.214.712, een toename van bijna een half procent in vergelijking tot de voetbaljaargang ervoor. Voor een belangrijk deel dankzij opnieuw een recordtoename (3,5 procent dit keer) in het meisjes- en vrouwenvoetbal.

Leden

De ruim 1,2 miljoen leden bestaan nu uit 1.077.621 voetballende mannen en jongens, een groei in deze categorie van 0,01 procent. De grootste verschuiving is hier zichtbaar bij de mini-pupillen en F-pupillen (bijna 4 procent minder) versus de C-junioren, die nu met ruim 4 procent meer vertegenwoordigd zijn.
 

Verenigingen

Het aantal veldverenigingen neemt af, hetzelfde geldt voor het aantal zaalverenigingen, met respectievelijk bijna 1,5 en bijna 4 procent. Dit betekent in totaal bijna 2 procent minder voetbalverenigingen. De trend dat veel verenigingen samen een sterkere, vitale club vormen door te fuseren – veelal begeleid en geïnitieerd door de KNVB – zet zich daarmee voort.
 
pixel