Voorwoord
pixel pixel Voorwoord   pixel pixel pixel
 

Voorwoord

Samen voortvarend vooruit

Voetbal en samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat kunnen we na het verslagjaar 2012/'13 van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond nadrukkelijker dan ooit concluderen. Verbinding, verbroedering en vitale verenigingen leiden tot een sterkere en hechtere gemeenschap. Maar alléén als sprake is van een sportief, respectvol en veilig voetbalklimaat. Samen vormgegeven, en voor iedereen!

'Naar een veiliger sportklimaat' en 'sportiviteit en respect' zijn wezenlijke onderdelen van het beleidsplan Samen Scoren (2009-2014) van de nationale voetbalbond, die in het verslagjaar actueler zijn dan ooit. Daartoe zorgt met name het overlijden van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen, een zeer triest stemmend hoofdstuk in onze ruim 123-jarige geschiedenis, waarbij onze gedachten nog altijd uitgaan naar zijn naasten. Als het gaat om excessen moet Nederland, inclusief de voetbalbond, regelmatig (te grote) teleurstellingen verwerken. Al boeken we gelukkig, samen, óók vooruitgang.

De KNVB heeft veel belangrijke sleutelrollen. Bijvoorbeeld bij het versterken van voetbalverenigingen. Bij het kunnen garanderen van laagdrempelig voetbalaanbod voor iedereen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal én internationaal niveau. Ook bij het optimaliseren van structuren voor het ontwikkelen van talenten. Het zich verder kunnen profileren van de arbitrage. Het helpen zorgdragen voor normalisatie, gastvrijheid, veiligheid en evenwichtige competities. En het proactief en professioneel ondersteunen van clubs uit zowel het betaalde - als het amateurvoetbal.

We zijn blij te kunnen melden dat u in dit jaarverslag uiteenlopende en concrete resultaten van dit alles kunt zien. Hetzelfde geldt in relatie tot begrippen als digitalisering, duurzaamheid, groei, Goed Sportbestuur, organisatieontwikkeling en – laten we ook dát vooral niet vergeten – prestaties. Zo stemt het feit dat Oranje in 2012/'13 de basis legt voor WK-kwalificatie, ons én u tot grote tevredenheid.

Resultaten en op gezette tijden succesjes en successen boeken; de KNVB kan dat vanzelfsprekend nooit alleen. Juist dankzij onze partners en anderen gaan we op vele fronten voortvarend en efficiënt vooruit. Met een kritische blik op onszelf en meer dan ooit een antenne voor de wensen van onze achterban.

Eveneens alleen met de hulp en het verantwoordelijkheidsgevoel van állen kunnen we blijven genieten van het spelletje; sportief en dus in stijl. Gezamenlijk trekken we op, gezamenlijk nemen amateur- en betaald voetbal u nog een keer mee naar het seizoen 2012/'13, steeds dichter bij ons 125-jarige bestaan. Opnieuw via de uit het beleidsplan bekende thema's, opnieuw online. En opnieuw met de constatering dat we al het nodige hebben bereikt, maar vooral gefocust willen blijven op het creëren en bereiken van méér.

Directie KNVB
 


pixel