Corporate
pixel pixel Corporate   pixel pixel pixel
 

Corporate

Voetbal volkssport nummer één

Voetbal is al lang niet meer een sport voor alleen de traditionele doelgroep mannen en jongens. Voetbal is volkssport nummer één. Ook vrouwen en meisjes weten de weg naar de voetbalvereniging steeds beter te vinden. Ons land telt om precies te zijn 131.948 voetballende meisjes en vrouwen; een stijging van 3,5 procent ten opzichte van het seizoen ervoor. Het totaal aantal leden eind 2012/'13 bedraagt 1.214.712. Hiermee groeit het ledenaantal van de KNVB licht.
 

Het verenigingsleven

Ieder weekend genieten ontelbaar veel mensen, passief of actief, van de voetbalsport. De plek waar dit doorgaans plaatsvindt, is de voetbalvereniging. De 'voetbalinfrastructuur' en het verenigingsleven zoals wij dat in Nederland kennen, is uniek. Een paar minuten fietsen en je komt wel ergens een voetbalvereniging tegen; in 2012/'13 telt ons land er 3.168 (2.597 veld- en 571 zaalvoetbalverenigingen). Samen met de honderdduizenden vrijwilligers van deze verenigingen organiseert de KNVB dit seizoen niet minder dan 752.395 wedstrijden.
 

Tegen geweld, voor sportiviteit

Helaas staat het weekend niet altijd geheel en al in het teken van de wedstrijden zelf. In het weekend van 8 en 9 december 2012 staat de hele voetbalwereld stil bij de tragische en zinloze dood van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen (op 3 december 2012). Amateurverenigingen openen massaal de deuren om met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over de toekomst. De zin 'Zonder respect geen voetbal' behoeft sindsdien geen verdere uitleg.
 
pixel