Sociaal Jaarverslag
pixel pixel Sociaal Jaarverslag   pixel pixel pixel
 

Sociaal Jaarverslag

In dit verslag zijn de full- en parttimers binnen de businessunits amateurvoetbal (AV) en betaald voetbal (BV) opgenomen. Medewerkers met een oproepcontract (inclusief spelers nationale elftallen en (assistent-)scheidsrechters), auditoren en stagiaires (inclusief Masterclass) zijn uitgesloten.

PERSONEELSBESTAND

Op 30 juni 2013, bij sluiting van het boekjaar, ziet het personeelsbestand er als volgt uit:

Figuur 1a en 1b: aantal medewerkers per businessunit verdeeld over geslacht.Figuur 2a en 2b: percentage verhouding man/vrouw per businessunit naar parttime - / fulltime dienstverband.
Figuur 3a en 3b: percentage verhouding man/vrouw per businessunit verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën.
Figuur 4a en 4b: percentage verhouding man/vrouw per businessunit verdeeld over verschillende dienstverbandcategorieën.
Figuur 5a en 5b: percentage verhouding man/vrouw per businessunit verdeeld over verschillende dienstjarencategorieën.
 


JUBILEA

 


ZIEKTEVERZUIM

Bij de KNVB is er weinig tot geen arbeidsgebonden verzuim. Met een verzuimpercentage van gemiddeld 2,28 procent blijft de bond ruim onder het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking (4,50 procent, bron CBS). Ten opzichte van vorig boekjaar daalt het verzuimpercentage van de KNVB met een kwart (destijds 3,04 procent, bron sociaal jaarverslag 2011/'12).
Figuur 7: verzuimpercentage per businessunit van de afgelopen drie boekjaren. Medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, zijn niet opgenomen in deze cijfers.


Figuur 8a en 8b: verzuimpercentage per businessunit verdeeld over verschillende verzuimduurcategorieën. Medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, zijn niet opgenomen in deze cijfers.
 


pixel